Kvindeliga holdet
Spillere
#K
#05 Frida Snerle Klerk
#C
#08 Anne Sofie Clausen
#T
#13 Emilie Thomsen
File
#15 Alma Marie L. Pedersen
File
#23 Jessica Zeiler Frederiksen 
#J
#24 Joan S. Jelbo
File
#28 Nadia L. Bertelsen
File
#35 Freja Schjerning
File
#97 Stinne Anker  Christensen
#B
#Xx Madeleine Amelie Banner
(A
(#31)/#32 Caroline Ajdinovski