Klubnyheder

Generalforsamling 2021

27. maj 2021, 12.35

Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.

 

Den afholdes den 22. juni 2021 kl. 19.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden (formand@hlik.dk) i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.

 

Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:

 

1 Valg af dirigent.

 

2 Formandens beretning.

 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april. Samt budget for den

kommende sæson.

 

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

 

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag

 

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

På valg er:

Formand. Henrik Hjelmsø – Ønsker genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 1.  Jeanett Ekberg – Ønsker genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 3.

 

Bestyrelsesmedlem 4. Valgperiode 1 år

 

Bestyrelsesmedlem 5. Christina Nilsson – Ønsker genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 6

 

7 Valg af revisor

 

8 Eventuelt