Klubnyheder

Ekstraordinær Generalforsamling 7. juli 2021 kl. 18 i VIPEN

22. juni 2021, 21.51

CORONA Regler for afholdelsen.

• Gyldig Corona pas • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned. • Der skal være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager, og der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere. • Der skal være information om de almindelige corona-forholdsregler, og der skal være adgang til vand og sæbe eller håndsprit.


Hermed punkter til dagsorden på generalforsamlingen:

1.     Behandling af forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændring.

Forslag 1 Nuværende

§ 4 - Kontingent Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer under 25 år opkræves kontingent forud af 2 gange, den 1. juli og den 1. januar. Betalingsfrister er hhv. pr.1. januar og pr. 1. juli. For medlemmer over 25 år opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. juli. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. juli.


Forsåles ændret til § 4 - Kontingent Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer under 25 år opkræves kontingent hver mdr. For medlemmer over 25 år opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. september. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. september.


Forslag 2. Nuværende

§ 6 - Bestyrelsen og udvalg Klubben ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af 9 stemmeberettigede medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på en ordinær generalforsamling for en 2-årig periode. Valgbare til bestyrelsen er klubbens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Alle bestyrelsesmedlemmer tilbydes kontingentfrihed for et beløb svarende til et passivt medlemskab. Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en UA formand. Hvis klubben er repræsenteret i øvrige foreninger eller selskaber, udpeges disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen. Ved frafald af bestyrelsens medlemmer udpeger bestyrelsen nye medlemmer for den resterende periode frem til næste ordinær generalforsamling. Lige år vælges: Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer


Forsåles ændret til:

§ 6 - Bestyrelsen og udvalg Klubben ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af 9 stemmeberettigede medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på en ordinær generalforsamling for en 2-årig periode. Valgbare til bestyrelsen er klubbens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Alle bestyrelsesmedlemmer tilbydes kontingentfrihed for et beløb svarende til et passivt medlemskab. Hvis klubben er repræsenteret i øvrige foreninger eller selskaber, udpeges disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen. Ved frafald af bestyrelsens medlemmer udpeger bestyrelsen nye medlemmer for den resterende periode frem til næste ordinær generalforsamling. Lige år vælges: Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer

 

Begge forslag er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22 juni med 53 stemmer ud af 53 mulige.