Klubnyheder

Anbefalinger om smitteforebyggende tiltag i idrætsforeninger

1. december 2021, 12.38


Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner med høj smitte. Da smittetrykket i Herlev fortsat er meget højt, opfordrer Herlev Kommune alle berørte idrætsforeninger til at følge anbefalingerne.

 

  • Klæd om hjemmefra I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten  


  • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen  


  • Hold afstand Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.  


  • Opdel aktiviteterne i mindre grupper Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette


De nye anbefalinger gælder kun børn og unge i kommuner med høj smitte, dvs. at voksne udøvere gerne må klæde om til træning. Kampe, stævner og sociale aktiviteter kan fortsat gennemføres – I bør dog have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag som fx håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.