Klubnyheder

Bestyrelsesmedlemmer søges

4. april 2018, 11.29

Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.

Den afholdes mandag den 28. maj 2018 kl. 19.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.

 

Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. juni, samt budget for den kommende sæson.

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Næstformand Per Friis – Genopstiller ikke

Kassere Per Vilstrup Olesen – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem Kjeld Wiinblad – Genopstiller

Suppleant Henriette Alvernaar – Genopstiller ikke

Suppleant Jessica Liljahart - Genopstiller

7 Valg af revisor.

8 Eventuelt.