Håndtering/vejledning af COVID-19
Samlede oversigt Covid-19 coronapas/anbefalinger:

Kære alle

 

Som alle formentlig er klar over, skal der fra i dag igen vises coronapas flere steder i Danmark. Ud fra de oplysninger, vi har fået, gælder dette dog ikke ved idrætsarrangementer, hvor der ikke er betalende gæster. Dermed går breddeishockeyen i Danmark i store træk fri af coronapas-indførslen – i hvert fald i første omgang.

 

Vil kravet om coronapas omfatte forældre og deltagere ved større idrætsstævner og hvad forstås ved 'betalende tilskuere'?

 

Kravet om coronapas gælder alene ved betalende tilskuere i forbindelse med idrætsarrangementer med flere end 200 tilskuere indendørs og 2.000 tilskuere udendørs. Kravet gælder dermed ikke forældre eller deltagere ved fx idrætsstævner.

  

I forhold til serveringsstedet tilknyttet foreningslivet gælder følgende:

Der gælder krav om coronapas på serveringssteder, herunder caféer, restauranter mv. Krav om coronapas på serveringssteder gælder uanset antallet af gæster. Take-away er dog undtaget.

 

Coronapas skal ikke fremvises ved:

 

  • Børn under 15 år.
  • Personer der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
  • Personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.

Da der er et stigende antal smittede, specielt i aldersgruppen  6-12 år, anbefales det, at nedenstående anbefalinger følges fra Sundhedsstyrelsen:

 

Børn som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv. 

Børn og elever i grundskoler, i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter til en smittet, behøver ikke at være i isolation. I stedet kan de testes.

Læs nærmere nedenfor.

Hvad anbefales børn, som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv. at gøre?

  • Børn og elever i grundskoler (også efterskole og frie fagskoler), i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet anbefales de at blive testet. Hvis den nære kontakt får symptomer på COVID-19, skal den nære kontakt gå i selvisolation.

Børn, som bliver nære kontakter fordi, de bor sammen med en, som er smittet, er mere udsat for smitte, og anbefales hermed at blive hjemme til, de har fået negativ svar på den sidste test.

Børn/elever, som er nære kontakter, og som ikke har symptomer på COVID-19, og som forældrene ikke ønsker testet, anbefales at blive hjemme i isolation til og med 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

2)      Hvor mange gange anbefales børn, som bliver nære kontakter i grundskoler og dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter at blive testet? 

Anbefalingerne for test af nære kontakter i grundskoler (også efterskole og frie fagskoler), i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., er følgende:

Barnet/eleven er hverken færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder:

  • En test hurtigst muligt. Det kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest.

Børn og elever, som bliver testet i det eksisterende testsystem uden for skolerne, anbefales først at møde op igen i skole og i dagtilbud mv. efter negativt svar på den første test.

  • PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever kan komme i skole og i dagtilbud mv. i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på en PCR-test skal barnet/eleven straks i isolation, og der sættes gang i kontaktopsporing.

Barnet/eleven som enten er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder:

  • Testes med PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever må gerne komme i skole eller i dagtilbud mv. i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på en PCR-test skal barnet/eleven straks i isolation, og der sættes gang i kontaktopsporing.

 

Mvh. Bestyrelsen.