Bestyrelsen
Formand og sponsorudvalg

Formand og sponsorudvalg


Sikrer mødeindkaldelse og facilitere møder i bestyrelsen, det politiske arbejde, kommunikation med kommunen og Herlev Eagles og driften af HLIK. Understøtter alle udvalg i bestyrelsen og sikker opretholdensen af disse.

 

Sikrer at samarbejdsaftalen underskrives og drøftes årligt med Herlev Eagles. Varetager kommunikationen og evt. udfordringer tages i opløbet.

 

Opnå evt. sponsorer til klubben, kontakt til virksomheder, der kunne være relevante


Profiler
HH
Henrik Hjelmsø
Næstformand

Næstformand, sportsudvalg (SPU) og Kraftcenteransvarlig 

Varetager den administrative del af det sportslige for samtlige trænere i klubben.

Bistår begge talentchefer, herunder Jesper Andersen (U15-U20) og Heidi Philmann (U7-U13). Deltager ved behov på træner/forældre møder på individuelt plan eller ved forældremøder. Medvirker til ansættelse af trænere.

 

Sikrer driften af Kraftcentret og idrætsklasserne, herunder kontakt til kommune og trænere i samarbejde med formanden. 


Billede
LM
Lars Ariel Mortensen
Kasserer

Kasserer, sportsudvalg (SPU), indhente børneattester, kalenderbooking, istid koordinator, facebookadministrator og holdsportsadministrator

 

Sikrer den økonomiske drift i klubben. Kontingent og årsregnskaber.

 

Varetager den administrative del af det sportslige for samtlige trænere i klubben.

Bistår begge talentchefer, herunder Jesper Andersen (U15-U20) og Heidi Philmann (U7-U13). Deltager ved behov på træner/forældre møder på individuelt plan eller ved forældremøder. Medvirker til ansættelse af trænere.

 

Børneattester indhentes x 1 årligt i fbm. sæsonstart på alle, der er omkring klubbens medlemmer, herunder trænere, materialefolk og holdledere.

 

Varetager kalenderfunktionen og booke fx lokale for hold, som skal afholde arrangementer, møder ol.

 

Istids koordineringen varetages af SPU midlertidigt i samarbejde med trænere og talentchefer.


Billede
File
Per Vilstrup
31 60 67 68
Bestyrelsesmedlem 1

Bestyrelsesmedlem, mailopsætning, rekruttering, camp og facebookadministrator

 

Varetager opdatering af mail + hlik maildomæne, således alle hold er opdaterede og sikret mailsystemet er korrekt.

 

Sikrer at klubben tiltrækker nye medlemmer via lokal engagement og omegnskommuner samt reklamerer både på de sociale medier og ved årlige arrangementer i klubben, og på de obligatoriske dage ”ishockeyens dag”, som finder sted x 2 årligt. Afholdelse af møder med DIU og andre relevante aktører.

 

Sikrer at klubben afholder camp i uge 42 og 7. Tovholdere og kontakt til trænere i samarbejde med talentudviklingschefer og SPU. Skaffe frivillige til forplejning og hjælp til omklædning og på isen. Sikrer istid og formidling via sociale medier og holdsport.

Billede
Bestyrelsesmedlem 2

Bestyrelsesmedlem, udlejning af is/udstyr og arrangementer, fondssøgninger, sponsorudvalg, klubrum/hal, sociale klubaktiviteter, vedligeholdelse af skudbanen og opdatering af hjemmeside + holdport

 

Sikrer at arrangementer kan gennemføres og der er bemanding under arrangementerne i samarbejde med holdledere, kontaktansvarlig og efterspørge isitd.

 

Sikrer at der bliver søgt alle relevante fondssøgninger som kan søges, både i de store virksomheder og dem, der kan søges i DIU.

 

Opnå evt. sponsorer til klubben, kontakt til virksomheder, der kunne være relevante.

 

Sikrer at klubrummet og hallen fungerer optimalt og gøre opmærksom/udføre evt. forbedringer eller andre udfordringer, der skal løses.

Dette arbejder ligger tæt op af halmændenes daglige rutiner/opgaver og opgaven skal ikke understøtte halmændenes opgaver, men løftes via formidling.

 

Varetage five a side og juleafslutning for klubbens medlemmer, sørge for at uddelegere opgaver herved og iværksætte begivenhederne.

  Sikrer at skudbanen er ryddet op i og omkring skudbanen, indsamle pucke og at skudbanen er funktionel

Billede
File
#69 Vidar Hansen
20 33 46 03
Bestyrelsesmedlem 3

Bestyrelsesmedlem, kiosken, camp, holdlederguide + holdledermøde og udlejning af is/udstyr og arrangementer

 

Primær indkøber af kolonial, storindkøb og dagligdagsvare.

 

Sikrer at klubben afholder camp i uge 42 og 7. Tovholdere og kontakt til trænere i samarbejde med talentudviklingschefer og SPU. Skaffe frivillige til forplejning og hjælp til omklædning og på isen. Sikrer istid og formidling via sociale medier og holdsport.

 

Sikrer at der afholdes et holdledermøde for alle holdledere i starten af sæsonen for alle holdledere. Sikrer at holdlederguiden sendes ud til alle holdleder.

 

Sikrer at arrangementer kan gennemføres og der er bemanding under arrangementerne i samarbejde med holdledere, kontaktansvarlig og efterspørge isitd.

 

Billede
AA
Ann Andersen
22 44 54 01
Bestyrelsesmedlem 4

Bestyrelsesmedlem, breddekontaktperson, vedligeholdelse af skudbanen og Herlev festuge

 

Varetage funktionen, som kontaktperson for mom hockey, U11/18, 2. division og oldboys.

Funktionen skal sikrer, at disse hold har en person de kan henvende sig til, som samtidig repræsenterer bestyrelsen.

 

Sikrer at skudbanen er ryddet op i og omkring skudbanen, indsamle pucke og at skudbanen er funktionel

 

Sikrer at klubben er repræsenteret ved festugen så vi er synlige i gadebilledet i fht. rekrutteringsindsats. Sørger for at skaffe frivillige til bemanding og evt. aktiviteter dækkes af frivillige. 

Billede
File
Brian Boye#19
20 64 53 35
Bestyrelsesmedlem 5

Bestyrelsesmedlem, udlejning af is/udstyr og arrangementer, klubrum/hal, sociale klubaktiviteter, vedligeholdelse af skudbanen og slibemaskinen

 

Sikrer at arrangementer kan gennemføres og der er bemanding under arrangementerne i samarbejde med holdledere, kontaktansvarlig og efterspørge isitd.

 

Sikrer at klubrummet og hallen fungerer optimalt og gøre opmærksom/udføre på evt. forbedringer eller andre udfordringer, der skal løses.

Dette arbejder ligger tæt op af halmændenes daglige rutiner/opgaver og opgaven skal ikke understøtte halmændenes opgaver, men løftes via formidling.

 

Varetage five a side og juleafslutning for klubbens medlemmer, sørge for at uddelegere opgaver herved og iværksætte begivenhederne.

 

Sikrer at skudbanen er ryddet op i og omkring skudbanen, indsamle pucke og at skudbanen er funktionel.

 

Sikrer at slibemaskinen er driftssikker og oplæring af nye materialemænd.

Profiler
JW
Jesper Weikop
28 26 48 54
Bestyrelsesmedlem 6

Bestyrelsesmedlem, kiosken, Holdlederguide + holdledermøde, Betterbord + administrator, corona ansvarlig, vedligeholdelse af offentlige skøjter/vagtplan, opdatering af hjemmeside + holdport, referent ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

 

Varetager driften af kiosken og sikrer indkomst til klubben. Sørger for, at vagter formidles til holdene så kiosken dækkes under træninger, elitekampe og offentlig skøjteløb. Sørger for kaffe, kakao, service af kaffe/kakao automaterne og kontakt til Steen som er leverandør.

 

Sikrer at der afholdes et holdledermøde for alle holdledere i starten af sæsonen for alle holdledere. Sikrer at holdlederguiden sendes ud til alle holdleder.

 

Sikrer at alle dokumenter lægges ind og opdatere lister, nye medlemmer og fjerne afgået bestyrelsesmedlemmer.

 

Sikrer opdatering på corona situationen på hjemmesiden samt kontaktperson ved spørgsmål.

 

Vagtplan vedr. vedligeholdelse af skøjter til offentligt skøjteløb sendes ud til materialefolk ved sæsonstart mhp. slibning x 2 årligt.

 

Profiler
File
Christina Nilsson
22 39 75 93