Bestyrelsen
Formand
Best_7

Michael Grigo Dupont Sørensen


Formanden står bl.a. for:


 • indkaldelse til og facilitering af møder i bestyrelsen,
 • det politiske arbejde omkring klubben,
 • samarbejde med Herlev Kommune, DIU og Herlev Eagles, 
 • at sikre driften af klubben, 
 • at understøtte alle udvalg i klubben og sikre opretholdensen af disse, 
 • at samarbejdsaftalen med Herlev Eagles underskrives og drøftes årligt, 
 • kommunikationen internt og eksternt i samarbejde med kommunikationsudvalget, og
 • sponsorer til klubben, herunder kontakt til virksomheder m.fl.


Mail: formand@hlik.dk

Næstformand
Best_5

Lars Ariel Mortensen


Næstformanden står bl.a. for:


 • den administrative del af det sportslige i klubben for samtlige trænere i klubben,
 • at bistå talentudviklingschefen, herunder for U16-Divisionen, og breddeudviklingschefen, herunder for U8-U14, 
 • at deltage ved behov på træner-/forældremøder på individuelt plan eller ved forældremøder,
 • at medvirke til ansættelse af trænere, og
 • at sikre driften af Kraftcentret og idrætsklasserne, herunder kontakt til kommune og trænere i samarbejde med formanden. 

Mail: næstformand@hlik.dk


Kasserer
Best_3

Per Vilstrup


Kasseren står bl.a. for:


 • den økonomiske drift i klubben, 
 • kontingent og årsregnskaber, 
 • at indhente børneattester én gang årligt ifm. sæsonstart på alle, der er omkring klubbens medlemmer, herunder trænere, materialefolk og holdledere, 
 • at varetage kalenderfunktionen for klubben, og
 • booking af klubrum for holdene, og
 • Facebook-administrator og Holdsportsadministrator.


Mail: kasserer@hlik.dk

Tel.: 31606768

Bestyrelsesmedlem 1
Logo

Står bl.a. for:


 • mailopsætning og HLIK-domæne, og
 • rekruttering, herunder sikre at klubben tiltrækker nye medlemmer via lokal engagement, engagement i omegnskommuner, tilstedeværelse ved årlige arrangementer i klubben og på de obligatoriske dage, fx ”ishockeyens dag”, som finder sted x 2 årligt, samt afholdelse af møder med DIU og andre relevante aktører.


Mail: best@hlik.dk

Bestyrelsesmedlem 2
Best_4

Daniel Thorup-Schou


Står bl.a. for: 


 • at sikrer at klubrummet og hallen fungerer optimalt, herunder dialog med halmændene,
 • Five a side og juleafslutning for klubbens medlemmer, og
 • campansvarlig, herunder afholdelse camps i uge 42 og uge 7. Sikrer de fornødne trænere til camps og skaffer frivillige til forplejning, hjælp til omklædningen og på isen. 
Bestyrelsesmedlem 3
Best_6

Bjarne Mikladal


Står bl.a. for:


 • den administrative del af det sportslige i klubben for samtlige trænere i klubben,
 • at bistå talentudviklingschefen, herunder for U16-Ny Liga, og breddeudviklingschefen, herunder for U8-U14, 
 • at deltage ved behov på træner-/forældremøder på individuelt plan eller ved forældremøder,
 • at medvirke til ansættelse af trænere, og
 • at sikre driften af Kraftcentret og idrætsklasserne, herunder kontakt til kommune og trænere i samarbejde med formanden. 


Mail: spu@hlik.dk

Tel.: 51291845

Bestyrelsesmedlem 4
Best_8

Brian Boye


Står bl.a. for:


 • at være kontaktperson for motionsholdene (U12/18, mom hockey, motionsholdet, old boys og 2. Division), 
 • ansvarlig for klubbens deltagelse i Herlev festuge, og
 • andre sociale aktiviteter.


Mail: best@hlik.dk

Bestyrelsesmedlem 5
Best_2

Jesper Weikop


Står bl.a. for: 


 • at sikre at slibemaskinen er driftssikker, herunder oplæring af nye materialefolk, 
 • at sikre at arrangementer kan gennemføres, herunder at der er bemanding under arrangementerne i samarbejde med holdledere og den kontaktansvarlige, samt efterspørge isitd, og
 • Five a side og juleafslutning for klubbens medlemmer.


Mail: best@hlik.dk

Bestyrelsesmedlem 6
Best_1

Christina Hedegaard Nilsson


Står bl.a. for: 


 • at opdatere af holdlederguiden samt afholdelse af holdledermøde, 
 • administrationen i bestyrelsen, herunder ved bestyrelsesmøder, og
 • at sikre vedligeholdelse offentlige skøjter og lave vagtplan.

Mail: best@hlik.dk