Film og foto politik

Film og foto politik

Det er forbudt at filme og tage fotos i omklædningsrum i regi af Herlev Ishockey Klub!


Ved overtrædelse kan bestyrelsen sanktionere med bortvisning, alternativt kan krænkede anlægge civilt søgsmål mod krænker.


Endvidere henledes opmærksomheden på datatilsynets regler for offentliggørelse af billeder og film:


https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet

Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. 


Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke. Det kan f.eks. være tilfældet med billeder fra en klubfest, hvor to personer kysser hinanden.