FORSIKRING

FORSIKRING

Amatørspillere  

Spillere, som ikke er kontraktansatte, er ikke dækket af DIU’s forsikringsaftaler og er derfor kun dækket af deres egen, private ulykkesforsikring.

 

Ungdomsspillere under 18 år, som bor hjemme, er dækket af familiens ulykkesforsikring, hvis familien har tegnet en ulykkesforsikring.

 

Ældre spillere, der er over 18 år eller flyttet hjemmefra, skal huske at tegne deres egen ulykkesforsikring.

 

Bemærk, at en privat ulykkesforsikring ikke er lovpligtig, men de fleste har alligevel tegnet en.

 

Man skal huske at oplyse forsikringsselskabet om, at man spiller ishockey! Nogle forsikringsselskaber kræver forhøjet præmie på grund af dette.

 

Bemærk, at der altså ikke er dækning til ungdoms- og amatørspillere via DIF’s frivillige arbejdsskadeforsikring, som kun dækker frivillige ledere og trænere. Heller ikke DIU’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ungdoms- og amatørspillere. 


Rejseforsikring, Ansvarsforsikring og Retshjælp   

Gennem DIF har DIU tegnet følgende forsikringer udover arbejdsskadeforsikringen:

  • Rejseforsikring  

  • Ansvarsforsikring  

  • Retshjælp  

  • Vedr. rejseforsikring på rejser

Når spillere, trænere og ledere fra Herlev Ishockey Klub rejser til kampe og stævner udenfor Danmark, er de automatisk dækket af DIF’s kollektive rejseforsikring, uanset at rejsen går til et land udenfor Europa (fx Canada).

 

Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.

 

Dette betyder, at en spiller, træner eller leder, der kommer til skade på rejsen, får dækket omkostninger til sygdomsbehandling og eventuel sygetransport til Danmark.

   

Mht. bagagedækningen skal du være opmærksom på, at dækningen pr. person ”kun” er på ca. 30.000 kr., der skal dække såvel udstyr som personlige ejendele. Hvis denne sum ikke er stor nok, kan der tegnes en fælles overdækning via TRYG, fx. kan 100.000 kr. ekstra bagage forsikres for ca. 2.500 kr.

 

Man skal også være opmærksom på, at forældre og søskende, der deltager i rejsen, ikke er dækket af DIF’s rejseforsikring. Ved rejser i Europa er familiemedlemmer delvis dækket af det blå sygesikringskort, men dette gælder ikke ved rejser til oversøiske lande, fx Canada og USA.  

Rejsen skal altid meldes til DIU inden den påbegyndes, for at forsikringen er dækkende.  • Vedr. sygesikringskort på rejser

Det gule sundhedskort dækker alene rejser i Danmark, Færøerne og Grønland.

Rejsende til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz skal medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Man skal være opmærksom på, at EU-sygesikringskortet kan have begrænset dækning, og at der med fordel kan tegnes en privat rejseforsikring.

Du kan se, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og erhverve kortet via offentlige portal Borger.dk. Du kan også downloade APPen, der hedder ”European Health Insurance Card (EHIC)” på din mobile enhed.