Regler for holdindtjening i Klubben
Indtjeningsmulighederne gældende for alle klubbens hold


Fordelingsprocenter  

Cups:

100% til holdet med undtagelse af klubrums- og kiosksalg (100% Klub) – eller en fordeling efter nærmere aftale.


Holdsponsorat:

100% til holdet , klubben skal informeres om holdsponsorat.

Holdopgaver:

Holdopgaver udenfor hallen /klubben : 100% til holdet (f.eks.) rengøring/oprydning, avis- og reklameomdeling, flyers etc

Personlige sponsorater:

100% til spilleren –  Kan kun fortages ved godkendelse fra klubben, hvis det indebære at der skal reklame navn på klubbens trøjer.

Praktiske detaljer

Hvordan afregnes beløbene til/af Klubben:

Når holdet har lavet en aktivitet sættes beløbet ind på klubbens konto, samtidig med at holdet afleverer dokumentation til  Klubben for, hvorledes beløbet fremkommer. Dvs. ALT økonomi foregår gennem klubbens (og dermed holdenes) egne konti, og der er således synlig økonomi for alle hold. Et hold kan herefter hæve de beløb man ønsker fra sin konto i klubben. Egne holdkasser udenom klubben, med indtjening af diverse arter accepteres ikke  !!!

Hvilke hold kan foretage hvilke opgaver:

Alle hold i klubben kan tjene penge (endog rigtig mange) til holdet, og der er i princippet ingen begrænsninger for, hvilke opgave typer man som hold kan/må påtage sig (opgaver udenfor hallen).

Er man i tvivl bør man altid føre en dialog med  Formanden  FORINDEN holdet påtager sig en arbejdsopgave, der har til formål at generere økonomi til holdets kasse. Klubben vil i fald det er muligt, altid bakke op omkring holdindtjeningerne,

Cups:

Ved afholdelse af cups sælges klubbens sortiment i kiosken, og afregningen sker her med 100% til klubben. ALLE andre aktiviteter som holdet laver, f.eks. salg af mad/drikke som ikke konflikter med klubbens sortiment, tilfalder ubeskåret holdet, tillige med evt. anden indtjening (f.eks. lotterier, stande af div. art, overnattende hold (gæster). Det er ikke tilladt at sælge "egne sodavand", toasts eller lignende, men derimod er det i orden at lave egne sandwiches og sælge.

Holdsponsorater:

Alle holdsponsorater SKAL godkendes af formanden forinden accept. Vi skal værne om klubbens sponsorer som er tilknyttet eliten og Klubben. Hvis holdsponsorater indebære tryk på klubbens ejendom skal bestyrelsen give deres godkendelse.

Generelt om udgifter ved  puljetunering samt DM:

Der kan ansøges ved Formand om tilskud til puljetunering samt DM. Ansøgningen tages op i  Bestyrelsen for godkendelse af tilskud. Holdene har ikke krav på tilskud, men tilskuddene skal prioteres af bestyrelsen.