Klubnyheder

Oordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub

26. april 2022, 10.59

Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.

 

Den afholdes mandag den 30. maj 2022 kl. 18.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden (formand@hlik.dk) i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.

 

Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:

 

1 Valg af dirigent.

 

2 Formandens beretning.

 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april.

 

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson, samt budget for den

kommende sæson.

 

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag

 

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

På valg er:

 

Næstformand. Lars A. Mortensen – Ønsker genvalg

 

Kasserer. Per Vilstrup – Ønsker genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 2.  Annette Nielsen – Ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 4.

 

Bestyrelsesmedlem 6. Christina Nielsson – Ønsker Genvalg

 

 

7 Valg af revisor

 

8 Eventuelt

 

 

Fuldmagt.

Herlev Ishockey klubs vedtægter tillader ikke, at man er repræsenteret via fuldmagt. Det vil sige, at man skal være til stede på generalforsamlingen for at kunne stemme.