Klubnyheder

Endelig Dagsorden til generalforsamling 2023

14. maj 2023, 14.11


Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.

 

Den afholdes mandag den 22. maj 2023 kl. 18.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden (formand@hlik.dk) i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.

 

Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:

 

1 Valg af dirigent.

 

2 Formandens beretning.

 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april.

 

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson, samt budget for den

kommende sæson.

Bestyrelsen forslår en stigning på 4 % på alle kontingenter.

 

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag

                      Ingen forslag modtaget.

 

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

 

På valg er:

 

Formand.      Henrik Hjelmsø – Ønsker ikke genvalg

                      Christina Nilsson – Opstiller.

 

Bestyrelsesmedlem 1.  Vivi Schiermer – Ønsker genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 3.  Ann Andersen - Ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 5. Jesper Weikop – Ønsker genvalg

 

 

7 Valg af revisor

 

8 Eventuelt