Klubnyheder

Ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.

2. april 2019, 10.46

Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.
Den afholdes mandag den 20. maj 2019 kl. 19.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden i hænde senest 6 dage
før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.


Hermed dagsorden til generalforsamlingen:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. juni, samt budget for den
kommende sæson
4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
5 Behandling af eventuelt indkomne forslag
6 Valg til bestyrelsen jf. § 6
På valg er:


• Formand Sus Nielsen – Ønsker genvalg
• Suppleant Camilla Høj Gustavsen – Ønsker genvalg
• Suppleant Christina Hedegaard Nilsson – Indstilles som bestyrelsesmedlem stedet for
Michael Handberg
• Bestyrelsesmedlem Annette Nielsen – Ønsker genvalg
• Bestyrelsesmedlem Marianne Petersen – Ønsker genvalg

• Bestyrelsesmedlem Jessica Liljahart – Ønsker genvalg

• Bestyrelsesmedlem Michael Handberg – Genopstiller ikke7 Valg af revisor
8 Eventuelt